CD-ROM
485
Котюжинська, Світлана Георгіївна.
Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль в патогенезі атеросклерозу [Електроний ресурс] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публикації
Параллельные издания:
1. Котюжинська С. Г. Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль в патогенезі атеросклерозу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська. - О., 2015. - 33 с: іл., табл. (Шифр Х 24664)
2. Котюжинська С. Г. Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль в патогенезі атеросклерозу : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська. - О., 2015. - 342 с: іл., табл. (Шифр 1978)
На одному диску: Котюжинська, Світлана Георгіївна. Патофізіологія ліпідтранспортної системи та її роль в патогенезі атеросклерозу : автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.03.04 / С. Г. Котюжинська; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2015
УДК
616.13-004.6-02:616.153.915]-092(043.3)

Аннотация:

У дисертації представлено рішення наукової проблеми патогенезу атеросклерозу щодо функціонального стану ліпідтранспортної системи при гіпо- та гіпергепаринемії у людей та тварин. Вперше вивчено патологічні механізми порушення транспорту жирів на рівні тканин за участю тріади тучні клітини– гепарин– ліпопротеїнліпаза. Вперше встановлено, що рівень гепаринемії визначає характер змін активності ліпопротеїнліпази та особливості перебудови функцій ліпідтранспортної системи в цілому. При дефіциті гепарину в плазмі крові змінюються кількісні та якісні показники роботи ліпопротеїнліпази, що призводить до розвитку атерогенної дисліпідемії, порушення утилізації жирних кислот зі збільшенням вмісту насичених та падінням рівня ω-3 поліенових. Показано, що при патологічних станах з явищами гіпергепаринемії порушення з боку ліпідтранспортної системи носять як антиатерогений характер, так і виявляють проатерогенну схильність. Доведено, що пригнічення ліпопротеїнліпази є пусковим механізмом пошкодження ліпідтранспортної системи на тканинному рівні внаслідок зниження активації ліпопротеїнліпази обумовленою гіпогепаринемією, яка виникає в результаті виснаження тучних клітин.


Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)