CD-ROM
488
Тимчишин, Олег Львович.
Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум - оксіетилідендифосфонатогеманату [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версия друк. публікації.
Параллельные издания:
1. Тимчишин О. Л. Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум-оксіетилідендифосфонатогерманату : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин. - О., 2015. - 22 с: іл., табл. (Шифр Х 24696)
2. Тимчишин О. Л. Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум-оксіетилідендифосфонатогерманату : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / О. Л. Тимчишин. - О., 2015. - 212 с: іл., табл. (Шифр 1974)
На одному диску : Фармакологічна активність нової біологічно активної речовини - купрум - оксіетилідендифосфонатогеманату : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05. - О., 2015
УДК
615.3:547.419.5(043.3)

Аннотация:

Дисертацію присвячено оцінці токсико-фармакологічного профілю нової біологічно активної речовини – купрум-оксіетилідендифосфонатогерманату (медгерму), виявленню її специфічної активності та основних механізмів дії. Вперше у гострому і хронічному експериментах встановленойого безпечність. Вперше визначено його дозозалежний депримуючий нейротропний вплив, анксіолітичну активність, відсутність гіпнотичної таміорелаксантної дії, а також аналгетичний і протизапальний ефекти, підсилення детоксикуючої функції печінки. Вперше виявленоантагоністичнувзаємодіюз амфетаміном, синергізм з 5-окситриптофаном, що свідчить про вплив сполуки на моноаміноергічну центральну передачу. Вперше встановленоперевищуючий в 1,5-2,0 рази референс-препарат есенціале гепатозахисний ефект профілактично-лікувального введення медгерму дозою 0,4 мг/кг при гострому галактозаміновомугепатиті, який реалізувався переважно за рахунок активації антиоксидантної системи, а також пригнічення пероксидації ліпідів, вмісту загального холестерину крові та печінці. Отримані дані висвітлюють доцільність застосування медгерму як потенційного високоефективного і безпечного гепатопротекторного засобу.


Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)