Х 24067
Логвиненко, Алла Олексіївна.
Особливості діагностики і лікування метаболічного синдрому у жінок на тлі субклінічного гіпотиреозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / А. О. Логвиненко ; Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України. - К. : [б. и.], 2011. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-17.
УДК
616.441-008.64-06:616-008.9]-07-08(043.3)
616-008.9(043.3)

Аннотация:

Доведено доцільність проведення скринінгового обстеження на тиреотропний гормон у жінок з метаболічним синдромом у віковій категорії старше 50-ти років з метою виявлення гіпофункції щитоподібної залози. Досліджено можливість оптимізації гіполіпідемічної терапії, що дозволяє досягти цільових рівнів атерогених ліпідів крові: загального холестерину та холестерину ліпопротеїди низької щільності без підвищення дози статинів, а також шляхи подолання інсулінорезистентності у жінок з метаболічним синдромом і субклінічним гіпотиреозом, за допомогою використання комбінованої терапії, а саме додаткового призначення патогенетично обгрунтованої замісної гормональної терапії зі статинами.


Доп. точки доступа:
Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)