Х 24096
Шостак, Максим Володимирович.
Комплексна опіатно-електроімпульсна терапія хворих на гіперактивний сечовий міхур [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / М. В. Шостак ; Ін-т урології АМН України, Одес. нац. мед. ун-т. - К. : [б. и.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.
УДК
616.62-008.221-085.212.7/847(043.3)

Аннотация:

Вивчено доцільність, ефективність і безпеку використання агоністу периферичних опіоїдних рецепторів даларгіну у монотерапії й у комбінації з авторською методикою електроімпульсної терапії тазового дна у хворих на гіперактивний сечовий міхур (ГСМ). Показано причинно-наслідкові взаємовідносини ефективності аналогу лейцин-енкефаліну даларгіну та комплексної опіатно-електроімпульсної терапії від ступеню клінічних проявів симптомокомплексу ГСМ і статі хворих, на їх базі опрацьовано принциповий диференційований клінічний алгоритм щодо діагностики та лікування хворих на ГСМ.


Доп. точки доступа:
Ін-т урології АМН України
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)