Х 24094
Липовецький, Андрій Микитович.
Особливості реабілітації на санаторному етапі хворих на інфаркт міокарда та артеріальну гіпертензію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / А. М. Липовецький ; Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України, ДП санаторій "Україна", "Укрпрофоздоровниця" лікув.-оздоровч. закл. профспілок України. - К. : [б. и.], 2010. - 22 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-18.
УДК
616.127-005.8-06:616.12-008.331.1]-085.838(043.3)

Аннотация:

Встановлено, що оптимізація до рівня рекомендованого цільового артеріального тиску (АТ) досягається тільки у 66 % хворих на інфаркт міокарда (ІМ) з артеріальною гіпертензією (АГ). Порушений добовий профіль типу "non-dipper" і "night-peacker" спостерігали у 76 % хворих на ІМ з АГ, переважно (у 90 %) хворих, де не вдалося досягти цільових рівнів АТ.


Доп. точки доступа:
Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України
ДП санаторій "Україна"
"Укрпрофоздоровниця" лікув.-оздоровч. закл. профспілок України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)