Х 24098
Бабак, Максим Олегович.
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в поєднані з ожирінням : клініко-патогенетичні особливості, епідеміологічний аналіз та прогнозування перебігу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / М. О. Бабак ; Луган. держ. мед. ун-т, Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України, Від-ня захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту. - Луганск : [б. и.], 2011. - 32 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 25-28.
УДК
616.33-008.17-06:616-056.257(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена вивченню клініко-лабораторноінструментальних особливостей ГЕРХ у хворих із надлишковою масою тіла та ожирінням; оцінці ефективності лікування захворювання за умов комбінації інгібітору протонної помпи, прокінетику на тлі нормалізування маси; розробці прогностичної моделі розвитку рефлюкс-езофагіту в зазначеної когорті хворих.


Доп. точки доступа:
Луган. держ. мед. ун-т
Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України
Від-ня захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)