Х 24078
Лисенко, Вікторія Володимирівна.
Прогнозування клінічного перебігу раку передміхурової залози шляхом оцінки поліфокальної біопсії в динаміці [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / В. В. Лисенко ; Ін-т урології НАМН України, Одес. нац. мед. ун-т. - К. : [б. и.], 2011. - 16 с. : іл. - Бібліогр.: с. 11-12.
УДК
616.65-006.6-076-036(043.3)

Аннотация:

Вивчено експресію імуногістологічних маркерів раку передміхурової залози в первинно виявлених пухлинах і характер її змін на фоні стандартного лікування. Визначено зв'язок між морфологічними змінами та клінічним перебігом захворювання у хворих на рак передміхурової залози. Досліджено ранні морфологічні критерії ремісії захворюваня та здатність пухлини до прогресії. Визначено найбільш доцільні терміни динамічних поліфокальних біопсій для достовірного оцінювання лікувального патоморфозу залежно від методу лікування. Обгрунтовано критерії прогнозування клінічного перебігу раку передміхурової залози та використання своєчасної зміни лікувальної тактики.


Доп. точки доступа:
Ін-т урології НАМН України
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)