Х 24090
Луговський, Сергій Павлович.
Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як фактору малої інтенсивності (до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. П. Луговський ; Ін-т медицини праці НАМН України, НДІ пром. медицини. - К. : [б. и.], 2012. - 36 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29-33.
УДК
613.632.2:546.81(043.3)
615.916:546.81(043.3)

Аннотация:

Розглянуто проблему профілактичної медицини щодо гігієнічного значення свинцю як фактора малої інтенсивності в навколишньому середовищі, обгрунтовано нові підходи до патогенезу, діагностики та профілактики сатурнізму. Досліджено вплив умов праці на формування професійного ризику для здоров'я працівників, експонованих свинцем, а також прояви ранніх, "прихованих" порушень їх здоров'я. Розкрито роль порушень іонотранспортної функції клітинних мембран у патогенезі сатурнізму, закономірності внутрішньоклітинної токсикокінетики свинцю під час дії на організм. Показано особливості гепатотоксичної, кардіовазотоксичної, нейротоксичної та нефротоксичної дії малих доз свинцю за його хронічного впливу на організм, вікові особливості розвитку токсичних ефектів за дії свинцю та механізми лікувально-профілактичної дії пектинів у разі сатурнізму. За результатами досліджень обгрунтовано систему гігієнічних, профілактичних і лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на зниження професійного ризику, а також профілактику професійних захворювань та збереження здоров'я працівників, експонованих свинцем.


Доп. точки доступа:
Ін-т медицини праці НАМН України
НДІ пром. медицини

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)