Х 24079
Ліщук-Якимович, Христина Олександрівна.
Клінічні та імунологічні особливості еозинофільного синдрому в хворих на бронхіальну астму та системні васкуліти [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Х. О. Ліщук-Якимович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - К. : [б. и.], 2011. - 22 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 17-19.
УДК
616.248-06:616.155.35-008.6]-097(043.3)
616.13/14-002.151-06:616.155.35-008.6]-097(043.3)

Аннотация:

Проведено оцінювання різних ланок природженого та набутого імунного нагляду в хворих на бронхіальну астму (БА) та системний васкуліт (СВ) залежно від наявності чи відсутності еозинофільного синдрому (EC). Поглиблено вивчено різні патогенетичні імунологічні механізми розвитку БА та СВ на тлі EC, пов'язані з гіперпродукцією IgE, циркулюючих імунних комплексів та антинейтрофільно-цитоплазматичних антитіл. Вперше проаналізовано вплив поєднання декількох імунопатологічних синдромів на формування клінічних та імунологічних змін у хворих на БА та СВ з EC. Вперше охарактеризовано клінічні, імунологічні та морфологічні особливості синдрому Чардж-Стросса (СЧС) залежно від ступеня тяжкості еозинофілії. Вперше розроблено математичну модель імунологічних факторів ризику розвитку СЧС у хворих на БА та СВ на тлі еозинофілії, що надалі дозволяє визначати тактику ведення таких хворих і необхідність раннього призначення в них протизапальної та базової терапії.


Доп. точки доступа:
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)