Х 24093
Лерчук, Ірина Юріївна.
Стан йонного транспорту у хворих на судинну деменцію та хворобу Альцгеймера [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / І. Ю. Лерчук ; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - К. : [б. и.], 2005. - 20 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
616.894-053.8-092:612.014.462.4(043.3)
616.892-02:616.13-004.6(043.3)

Аннотация:

Виявлено та якісно оцінено основні параметри зазначеного іонного обміну. Установлено роль змін інтенсивності Na-транспортувальних механізмів у підтриманні стабільності іонограми крові у хворих на зазначені захворювання.


Доп. точки доступа:
Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)