Х 24508
Фітькало, Олег Степанович.
Процес формування терапевтичних ремісій у хворих, залежних від опіоїдів (імунологічні, біохімічні та психологічні особливості) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.17 / О. С. Фітькало ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Х. : [б. и.], 2010. - 19 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 14-16.
УДК
616.89-008.441.33-085.214(043.3)

Аннотация:

Вперше визначено імунологічні та біохімічні особливості в осіб, залежних від опіоїдів, на етапах формування терапевтичної ремісії під впливом протирецидивних засобів тривалої дії за плацебоконтрольованих умов. Виявлено специфічні впливи зазначених психопатологічних, імунологічних і біохімічних характеристик осіб, залежних від опіоїдів, на тривалість та якість терапевтичних ремісій. Вперше розроблено й апробовано оригінальний метод прогнозування стійкості терапевтичної ремісії у хворих, залежних від опіоїдів та оцінено вірогідність рецидиву захворювання в даної групи хворих протягом всього процесу лікування.


Доп. точки доступа:
Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)