CD-ROM
491
Остапчук, Катерина Володимирівна.
Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків [Електроний ресурс] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2015. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публікації
Параллельные издания:
1. Остапчук К. В. Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук. - О., 2015. - 191 с. (Шифр 1976)
2. Остапчук К. В. Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук. - О., 2015. - 23 с. (Шифр Х 24684)
На одному диску: Оптимізація ефективності лікування та якості життя хворих на вірусний гепатит С на підставі оцінки поліморфізму генів детоксикації ксенобіотиків : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / К. В. Остапчук; Одес. нац. мед. ун-т. - О., 2015.
УДК
616.36-002.12-085.246.9:575.174.015.3(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)