1977
Ларіонов, Віталій Борисович.
Фармакологічний аналіз проникності гематоенцефалічного бар’єру у стратегії розробки нейродоступних сполук [Текст] : дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.05 / В. Б. Ларіонов ; Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - Одеса : [б. и.], 2015. - 397 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 359-397.
Параллельные издания: Ларіонов В. Б. Фармакологічний аналіз проникності гематоенцефалічного бар’єру у стратегії розробки нейродоступних сполук : дис. ... д-ра біол. наук : 14.03.05 / В. Б. Ларіонов. - О., 2015. - 1эл. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
615.21:611.81(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена розробці комплексних підходів до вивчення проникності гематоенцефалічного бар'єру для хімічних сполук з урахуванням фізико-хімічних та біохімічних факторів, оцінки та прогнозуванню їх нейродоступності на основі взаємозв'язку між структурою, фізико-хімічними властивостями та фармакокінетичними показниками. Проведено порівняльний аналіз нейродоступності сполук-зондів міжклітинної (аліфатичні спирти) та крізьклітинної (похідні 1,4-бенздіазепіну) дифузії та крізьклітинного активного транспорту (аліфатичні кислоти та амінокислоти). На прикладі метанолу та етанолу встановлено вплив на процес поєднаної простої дифузії крізь гематоенцефалічний бар'єр. Встановлена селективність транспорту бутирату крізь гематоенцефалічний бар'єр в умовах in vivo. Продемонстровано можливість оцінки проникності гематоенцефалічного бар'єру фармако-токсикологічними методами. Обґрунтовано можливість зміни фармакологічного спектру сполук-проліків на прикладі препарату левана та активного метаболіту – 3-оксифеназепаму. Із використанням методів комп’ютерного 2D-моделювання запропоновано комп’ютерні моделі прогнозування нейродоступності сполук.


Доп. точки доступа:
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)