Х 24621
Хоменко, Ірина Михайлівна.
Гігієнічне обґрунтування організації харчування в системі протирадіаційного захисту населення при великомасштабних радіаційних аваріях [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / І. М. Хоменко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К. : [б. и.], 2015. - 39 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29-35.
УДК
613.2:614.876(043.3)

Аннотация:

Диссертация посвящена решению проблемы организации питания населения на территориях, загрязненных радиоактивными выбросами вследствие аварии на атомных электростанциях, с применением радиоактивно чистых продуктов питания.


Доп. точки доступа:
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)