Шифр: CD-ROM ДБМ (Журнал)
Досягнення біології та медицини [Електронний ресурс] : наук.-практ. журн./ НАН України, АМН України, Одес. держ. мед. ун-т ; голов. ред. В. М. Запорожан. - Електрон. журн. - О. : ОДМУ, 2005 - . - Режим доступа : http://biomed.odmu.edu.ua. - Електрон. версія друк. публікації. - Выходит дважды в год
Параллельные издания: Досягнення біології та медицини : наук.-практ. журн. / НАН України, АМН України, Одес. держ. мед. ун-т. - О, 2003 (Шифр Д28)
Ред. : Запорожан В. М.

Зареєстрованi надходження


http://biomed.odmu.edu.ua