(Нет сведений об экземплярах)
016:61
Н 34
Наукові раритетні джерела (1900–1945 рр.) [до 115-річчя ОНМедУ: ретроспект. бібліогр. покажч.] / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; авт.-уклад.: О. П. Погоріла, В. Г. Онікієнко, О. О. Романюк [та ін.]; передмова: Н. В. Гаріной, О. О. Романюк; фот.: Н. В. Антропова, Г. М. Ющенко. - О. : [б. в.], 2015. - 109 с. : фото. - (Дисертаційні праці ОНМедУ ; вип. 1). - Імен. покажч.: с. 102-108. - Бібліогр.: с. 109.
УДК
016:61
016:61(043.3)
61(043.3)(01)

Аннотация:

Бібліографічний покажчик містить відомості про дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора медичних наук, захищені у спеціалізованій вченій раді Одеського медичного університету протягом 1900-1945 років. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів.


Доп. точки доступа:
Погоріла, Оксана Петрівна\авт.-уклад.\
Онікієнко, Вікторія Григорівна\авт.-уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\авт.-уклад.\
Гурш, Галія Галіївна\авт.-уклад.\
Швидка, Яна Вільямівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталя Вікторівна\передмова.\
Романюк, Оксана Олександрівна\передмова.\
Антропова, Наталя Володимирівна\фот.\
Ющенко, Ганна Миколаївна\фот.\
Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка

Нет сведений об экземплярах