(Нет сведений об экземплярах)
016:615
К 803
Кресюн Валентин Йосипович [Текст] : бібліогр. покажч. наук. пр. 2002-2013 рр. (по фондам б-ки ОНМедУ) / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: В. Г. Онікієнко, О. О. Романюк, О. П. Погоріла [та ін.]; вступ. ст. Н. В. Гаріной. - Одеса : [б. в.], 2014. - 37 с. - Алф. покажч. співавт.: с. 32-37.
УДК
016:615

Доп. точки доступа:
Онікієнко, Вікторія Григорівна\уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\уклад.\
Погоріла, Оксана Петрівна\уклад.\
Гурш, Галія Галіївна\уклад.\
Швидка, Яна Вільямівна\уклад.\
Гаріна, Наталя Вікторівна\вступ. ст.\
Кресюн, Валентин Йосипович \\про нього\\
Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка

Нет сведений об экземплярах