(Нет сведений об экземплярах)
016:57
Б 168
Бажора Юрій Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. (по фондам б-ки ОНМедУ) / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: В. Г. Онікієнко, О. О. Романюк, Г. Г. Гурш [та ін.]; передмова: Н. В. Гаріной, О. О. Романюк. - Одеса : [б. в.], 2014. - 55 с.
УДК
016:57

Доп. точки доступа:
Онікієнко, Вікторія Григорівна\уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\уклад.\
Гурш, Галія Галіївна\уклад.\
Швидка, Яна Вільямівна\уклад.\
Погоріла, Оксана Петрівна\уклад.\
Антропова, Наталя Володимирівна\уклад.\
Гаріна, Наталя Вікторівна\передмова.\
Романюк, Оксана Олександрівна\передмова.\
Бажора, Юрій Іванович \\про нього\\
Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка

Нет сведений об экземплярах