57
М 422
Медична біологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. П. Пішак, Ю. І. Бажора, Ш. Б. Брагін [та ін.] ; за ред. : В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. - Вінниця : Нова Кн., 2004. - 652 с. : iл. - Предм. покажч.: с. 632-644. -Бібліогр.: с. 645-646. - ISBN 966-7890-35-X
УДК
57
57:61(075.8)
61:57(075.8)

Доп. точки доступа:
Пішак, Василь Павлович
Бажора, Юрій Іванович
Брагін, Шаміль Борисович
Пішак, Василь Павлович\ред.\
Бажора, Юрій Іванович\ред.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 480 : ФУЛ (466), ХР (14)
Свободны: ФУЛ (466), ХР (14)