Український Бальнеологічний журнал : Наук.-практ.журнал / НАН України, Зах.-регіон. асоц. клубів ЮНЕСКО, Всеукр. асоц. фізіотерапевтів і курортологів, Львів. держ. мед.ун-т ім.Д.Галицького, ЗАТ"УКРПРОФОЗДДОРОВНИЦЯ". - Журнал выходит с 1999г.
Курортные ведомости : Науч.-информ. журн. / РАН, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. , Гос. ком. Рос.Фед. по физ. культуре , спорту и туризму. - Журнал выходит с 2000г.