Чуєнко, А. І.
Вплив мікроскопічних грибів на компонентний склад каучуку СКН-18 [Текст] / А. І. Чуєнко, А. Г. Суббота, С. М. Остапюк // Мікробіологічний журнал : Наук. журн. - 2015. - Т. 77, № 4. - С. 32-37. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0201-8462
(Шифр в БД М 6/2015/77/4)
MeSH-главная: 1.ГРИБЫ -- FUNGI (выделение и очистка, классификация) 2.ЛАТЕКС -- LATEX (классификация)

Доп. точки доступа:
Суббота, А. Г.
Остапюк, С. М.


Нет сведений об экземплярах