Шифр: М 131 (Журнал)
Міжнародний журнал "Реабілітація та паліативна медицина" [Текст] = Межнународный журнал "Реабилитация и паллиативная медицина" : наук.-практ. журн./ Всеукр. громад. орг. "Укр. ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Т-во з обмеж. відп. "Група компаній Мед. Експерт" ; голов. ред. В. М. Князевич. - К. : Група компаній Мед. Експерт. - Загол. обкл.: Реабілітація та паліативна медицина. - Выходит раз в два месяца

Зареєстрованi надходження


Веб-сайт