(Нет сведений об экземплярах)
617:355
К 31
Каштальян Михайло Арсенійович. Провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Південного регіону [Текст] : (до 60-річчя з дня народження): біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; автори-укл.: Г. Г. Гурш, Я. В. Швидка, О. О. Романюк [та ін.]; передм.: Н. В. Гаріної, О. О. Романюк. - Одеса : [б. в.], 2016. - 54 с. : іл. - (Вчені-ювіляри ОНМедУ ; вип. 1). - Бібліогр.: с. 53-54. - Імен. покажч. співавт.: с. 48-52.
УДК
617:355
617:355(477.74-25)(092)(01)

Доп. точки доступа:
Гурш, Галія Галіївна\авт.-уклад.\
Швидка, Яна Вільямівна\авт.-уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\авт.-уклад.\
Погоріла, Оксана Петрівна\авт.-уклад.\
Онікієнко, Вікторія Григорівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталя Вікторівна\авт.-уклад.\
Антропова, Наталя Володимирівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталя Вікторівна\авт. передм.\
Романюк, Оксана Олександрівна\авт. передм.\
Каштальян, Михайло Арсенійович \\про нього\\
Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка

Нет сведений об экземплярах