Х 25069
Поліщук, Євген Миколайович.
Експериментальне обґрунтування доцільності застосування нової координаційної сполуки цереброгерм для лікування травматичного пошкодження головного мозку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Є. М. Поліщук ; наук. керівник В. Д. Лук’янчук ; Одес. нац. мед. ун-т, Луган. держ. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2016. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-18.
УДК
617.51-001-085.21(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена дослідженню лікувальної ефективності оригінальної координаційної сполуки германію Цереброгерм за умов закритої черепно-мозкової травми. Фармакотерапевтична ефективність Цереброгерму ґрунтується на здатності забезпечення функціонування захисно-компенсаторних механізмів, і в першу чергу антиоксидантного захисту, спрямованого на зменшення гіперпродукції ендотоксинів, «обривом» вільно-радикальних ланцюгових реакцій, корекцією дисбалансу у енергетичному та вуглеводному обмінах. При вивченні фармакокінетики Цереброгерм в «нормі» та на моделі закритої черепно-мозкової травми встановлено, що кінетика церебропротектора модифікується на всіх етапах його проходження в організмі тварин. Це виражається у збільшенні константи швидкості абсорбції при одночасному зменшенні періоду напівабсорбції Цереброгерм за умов травматичного пошкодження головного мозку, а також у збільшенні величини періоду напівелімінації та зменшенні рівня константи швидкості елімінації відносно норми.


Доп. точки доступа:
Лук’янчук, Віктор Дмитрович (доктор мед. наук, професор. Заслуж. діяч наукі і техніки)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Луган. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)