Х 18336
Чикуров, Юрій Валентович.
Ефективність застосування вібротератії і м’яких мануальних технік у хворих на дорсалгії за результатами клініко-інструментального дослідження і комп’ютерного нейрометамерного аналізу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Ю. В. Чикуров ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - О. : [б. и.], 2003. - 20 с. - Бібліогр: с. 14-17
УДК
616.711-009.7-085.82/83(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)