(Нет сведений об экземплярах)
016:616.8
С 62
Сон Анатолій Сергійович. Професор, нейрохірург вищої категорії [Текст] : (до 60-ти річчя з дня народження): біобібліогр. покажч. / Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; Я. В. Швидка, Г. Г. Гурш, О. О. Романюк [та ін.]; передм.: Н. В. Гаріної, О. О. Романюк. - Одеса : [б. в.], 2016. - 70 с. - (Вчені-ювіляри ОНМедУ ; вип. 2). - Бібліогр.: с. 69-70.
УДК
016:616.8
016:616.8-089(477.74-25)(092)

Доп. точки доступа:
Швидка, Яна Вільямівна\авт.-уклад.\
Гурш, Галія Галіївна\авт.-уклад.\
Романюк, Оксана Олександрівна\авт.-уклад.\
Погоріла, Оксана Петрівна\авт.-уклад.\
Онікієнко, Вікторія Григорівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталя Вікторівна\авт.-уклад.\
Антропова, Наталія Володимирівна\авт.-уклад.\
Гаріна, Наталія Вікторівна\передмова.\
Романюк, Оксана Олександрівна\передмова.\
Сон, Анатолій Сергійович \\про нього\\
Одес. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка
Одеський національний медичний університет
Одесский национальный медицинский университет
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одеський медичний інститут
Одесский медицинский институт
Odessa National Medical University
Odessa State Medical University

Нет сведений об экземплярах