CD-ROM
585
Халімова, Олена Ігорівна.
Анальгетичні властивості похідних 3-заміщених 1,2-дигідро-3н-1,4-бенздіазепін-2-онів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. І. Халімова ; наук. керівник Т. Л. Карасьова ; Одес. нац. мед. ун-т, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - Одеса : [б. и.], 2016. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Електрон. версія друк. публікації. - Бібліогр.: с. 16-20
Параллельные издания: Халімова О. І. Анальгетичні властивості похідних 3-заміщених 1,2-дигідро- 3H-1,4- Бенздіазепін-2-онів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. І. Халімова ; наук. керівник Т. Л. Карасьова. - Одеса, 2016. - 20 с: іл., табл. (Шифр Х 25135)
УДК
615.212(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена дослідженню анальгетичної дії нових 3-ариліден, 3-алкокси і 3-ариламіно 1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів. Ці сполуки (102 представника) проявили високу анальгетичну активність (ED50 0,007 - 6,600 мг/кг) в тесті «оцтовокислих корчів» на мишах, що перевищувала активність препарату порівняння диклофенак-натрію.

Для найбільш активних похідних знайдено показники протизапальної активності втесті карагінанового набряку лапки щура, порівняно до показнику для диклофенака. Встановлена здатність сполук-лідерів до пригнічення больової поведінки тварин в першій (больовій) і в другій (запальній) фазах формалінового тесту, котра перевищує дію диклофенака в цьому тесті в 3 рази. Визначено, що показники ЛД50 перевищують 1000 мг/кг, що дозволяє вважати сполуки-лідери мало токсичними. Показано, що ані антагоніст бенздіазепінових рецепторів флумазеніл, ані антагоніст опіоїдних рецепторів налоксон не відміняють анальгетичної дії сполуки-лідера 3-пропанокси-7-бром-5-(2'-хлор)феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазе-пін-2-ону.

У тензометричних дослідах з пригнічення викликаних брадикініном скорочень гладеньких м'язів шлунку щура встановлена присутність функціональної анти-брадикінінової активності для наведеної вище сполукилідера, яка дозволяє передбачити наявність у 3-заміщених 1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів властивостей антагоністів брадикінінових рецепторів.


Доп. точки доступа:
Карасьова, Тамара Леонідівна (доктор біол. наук. професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)