57
Л 125
Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, А.Л. Загайко та ін. ; Нац. фармац. ун-т. - Х. : Вид-во НФАУ: Оригінал, 2004. - 383 с. : іл., табл. - (До 200-річчя НФАУ). - Бібліогр. к заняттям. - ISBN 966-615-213-4; 966-649-009-9
УДК
57
577.1(076)

Доп. точки доступа:
Вороніна, Лариса Миколаївна
Десенко, Вероніка Федорівна
Загайко, Андрій Леонідович
Кравченко, Віра Миколаївна
Мадієвська, Нінель Миколаївна
Сахарова, Тетяна Семенівна

Имеются экземпляры в отделах: всего 49 : ФУЛ (44), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (44), ХР (5)