Х 18154
Жук, Максим Сергійович.
Фармакогенетичні особливості біокінетики екзогенних лігандів ГАМКА - рецептору [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / М. С. Жук ; Одес. держ. мед. ун-т, НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. - О. : [б. и.], 2002. - 18 с. : іл., табл. - Бібліогр: с. 15-16
УДК
615.21.015(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т
НАН України
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)