Х 18172
Штепа, Олександр Пимонович.
Гігієнічні вимоги до харчування та питного режиму спортсменів-єдиноборців (боксерів, борців) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / О. П. Штепа ; Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького, Дніпропетр. держ. мед. акад. - Д. : [б. и.], 2002. - 17 с. - Бібліогр: с. 13-15
УДК
613.2:796(043.3)

Доп. точки доступа:
Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького
Дніпропетр. держ. мед. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)