Х 18185
Горша, Оксана Вікторівна.
Застосування рефлексо-та фітотерапії у відновлюваному лікуванні дітей, хворих на первинну артеріальну гіпертензію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. В. Горша ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2002. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр: с. 15-17
УДК
616.12-008.331.1-053.2-085.322/814.1(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)