Х 18203
Портнова, Ольга Олександрівна.
Застосування ендоназального електрофорезу пікамілону та електропунктури в етапному відновлювальному лікуванні дітей, хворих на бронхіальну лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням вегетативних дисфункцій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / О. О. Портнова ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2002. - 22 с. : іл. - Бібліогр: с. 16-19
УДК
616.248-053.2-06:616.839]-08-039.76(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)