Х 18205
Роханський, Андрій Олегович.
Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електростимуляції та днциметрохвильової терапії в комплексі з радоновими ваннами у хворих на різні неврологічні синдроми поперекового остеохондрозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / А. О. Роханський ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - О. : [б. и.], 2002. - 19 с. : іл. - Бібліогр: с. 15-16
УДК
616.711.6-018.3-002.28-085.838/84(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Харк. мед. акад. післядиплом. освіти

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)