Х 18234
Петренко, Наталія Федорівна.
Гігієнічне обгрунтування застосування діоксиду хлору у техноліях водопідготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Н. Ф. Петренко ; АМН України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва, Укр. НДІ медицини транспорту. - К. : [б. и.], 2002. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
614.777:628.162.5(043.3)

Доп. точки доступа:
АМН України
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)