Х 18245
Чабан, Олександр Григорович.
Оптимізація застосування слабомінералізованої гідрокарбонатної мінеральної води з наявністю органічних речовин у комплексному санаторному лікуванні хворих виразковою хворобою [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.33 / О.Г. Чабан ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т, Міжгосподар. санаторій "Україна". - О. : [б. и.], 1995. - 20 с. - Бібліогр: с. 17-19
УДК
616.33-002.44-085.327(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Одес. держ. мед. ун-т
Міжгосподар. санаторій "Україна"

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)