Х 25135
Халімова, Олена Ігорівна.
Анальгетичні властивості похідних 3-заміщених 1,2-дигідро- 3H-1,4- Бенздіазепін-2-онів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. І. Халімова ; наук. керівник Т. Л. Карасьова ; Одес. нац. мед. ун-т, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України. - Одеса : [б. и.], 2016. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 15-18.
Параллельные издания: Халімова О. І. Анальгетичні властивості похідних 3-заміщених 1,2-дигідро-3н-1,4-бенздіазепін-2-онів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / О. І. Халімова ; наук. керівник Т. Л. Карасьова. - Одеса, 2016. - 1ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
615.212(043.3)

Аннотация:

Дисертація присвячена дослідженню анальгетичної дії нових 3-ариліден, 3-алкокси і 3-ариламіно 1,2-дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-онів. Ці сполуки (102 представника) проявили високу анальгетичну активність (ED ₅₀ 0,007 - 6, 600 мг/кг) в тесті "оцтовокислих корчів" на мишах, що перевищувала активність препарату порівняння диклофенак-натрію.


Доп. точки доступа:
Карасьова, Тамара Леонідівна (доктор біол. наук. професор)\наук. керівник.\
Одес. нац. мед. ун-т
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)