Х 19413
Риженко, Сергій Анатолійович.
Гігієнічна оцінка аерококів у мікробіоценозах організму людини в умовах антропогенного забруднення навколишнього середовища [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / С. А. Риженко ; АМН України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва, Дніпропетр. держ. мед. акад. - К. : [б. и.], 2005. - 34 с. : іл., табл. - Бібліогр: с. 28-31
УДК
579.61:579.862.4:504.05(043.3)

Доп. точки доступа:
АМН України
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва
Дніпропетр. держ. мед. акад.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)