616.31
Р 83
Руденко, Михайло Модестович.
Стоматологія дитячого віку [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / М. М. Руденко, В. С. Бондаренко, С. В. Радочіна ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса : ОДМУ, 2001. - 177 с. : ил., табл. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр. : с. 173-174. - ISBN 966-7733-14-9
УДК
616.31
616.31-053.2(075.8)

Доп. точки доступа:
Бондаренко, Валентіна Степанівна
Радочіна, Світлана Вікторівна
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Odessa state medical university
Одеський національний медичний університет
Одесский национальный медицинский университет
Odessa National Medical University

Имеются экземпляры в отделах: всего 701 : ФУЛ (691), ХР (10)
Свободны: ФУЛ (691), ХР (10)