Четверіков, Сергій Геннадійович.
Ерадикація Helicobacter pylori як фактор підвищення ефективності органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.03) / С. Г. Четверіков, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Богданова, Олена Вікторівна.
Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / О. В. Богданова, 2005. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Никифоров, Валерий Алексеевич.
Медицинская микробиология (общие и эколого-эпидемиологические аспекты) [Текст] : Учеб. пособие для микробиологов, эпидемиологов, экологов, студентов мед. вузов и биол. фак. ун-тов, фармацевт. учеб. заведений / В.А. Никифоров, В.В. Шкарин, 2000. - 234 с.
Гайдаш, Ігор Славович.
Медична вірологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів сан.-епід. станцій] / І. С. Гайдаш, В. В. Флегонтова; за наук. ред. Н. К. Казимірко, 2002. - 357 с.
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. Т. 1 : Спадковість та мінливість, 1998. - 476 с.
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. Т. 2 : Окремі проблеми генетики, 1998. - 274 с.
Ракша, Наталія Григорівна.
Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за променевого ураження [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Н. Г. Ракша, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клепко, Алла Володимирівна.
Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / А. В. Клепко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кисіль, Олена Олександрівна.
Структурні особливості плазматичної та міхондріальної мембран етероцитів тонкої кишки шурів за дії іонізуючої радіації та кадмію [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / О. О. Кисіль, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Літовкін, Кирило Валентинович.
Генотипові особливості морфогенетичних реакцій в культурі тканин ячменю [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / К. В. Літовкін, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Копаниця, Лілія В’ячеславівна.
Біологічні властивості полівірусів, поширених на території України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Л. В. Копаниця, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Kenney, Michael.
Scope monograph on pathoparasitology: A color atlas of parasites in tissue sections [Text] / M. Kenney; Ed. B. A. Thomas, 1973. - 52 p.
Гальченко, Катерина Сергіївна.
Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / К. С. Гальченко, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кухарчук, Александр Леонидович.
Стволовые клетки: эксперимент, теория, клиника [Текст]. Эмбриональные, мезенхимальные, нейральные и гемопоэтические стволовые клетки / А. Л. Кухарчук, В. В. Радченко, В. М. Сирман, 2004. - 504 с.
Calcium and cell function [Текст]. - (Molecular biology) (An international series of monographs and textbooks). Calmodulin / W. Y. Cheung, R. W. Wallace, E. A. Tallant and others; Ed. W. Y. Cheung, 1980. - 97 p.
Udenfriend, Sidney.
Fluorescence assay in biology and medicine [Text] / S. Udenfriend, 1962. - 517 p.
Histology and cell biology: Pre Test self-assessment and review [Text] / R. M. Klein, J. C. McKenzie, P. J. Schutzer, B. Wang, 1999. - 343 p.
Cyclic nucleotides in disease [Text] / S. J. Strada, W. J. Pledger, G. S. Johnson and others; Ed. by B. Weiss, 1975. - XI, 396 p.
Кочубинский, Валентин Витальевич.
Изучение механизмов анергии на антигены микобактерий в эксперименте [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / В. В. Кочубинский, 1993. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Российский химический журнал: Журн. Рос. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева : Двухмес. науч.-теорет. журн. по химии и хим. технологии / НУ "Ред. Рос. хим. журн. ", ООО "Рос. хим. о-во им. Д. И. Менделеева". - Журнал выходит с 1869г.