615
Н 156
Навчально-методичний посібник до практичних занять з фармакології для студентів 3 курсу медичних факультетів [Текст] / В. Й. Кресюн, В. В. Годован, А. Д. Казанов [та ін.] ; відп. ред. В. Й. Кресюн ; Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. та клін. фармакології. - О. : ОНМедУ, 2016. - 173 с. : табл. - Бібліогр.: с. 170
Бібліотека має електронний варіант
УДК
615
615.015(076)

Аннотация:

Навчально-методичний посібник до практичних занять з фармакології для студентів 3 курсу, які навчаються за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа", "Медицина" і вивчають фармакологію, містить перелік основних питань тем, препаратів та контрольних завдань для самопідготовки, що передбачені типовою програмою та навчальним планом МОЗ України та відповідають змісту державної атестації "Крок-1".


Доп. точки доступа:
Кресюн, Валентин Йосипович
Годован, Владлена Володимирівна
Казанов, Анатолій Дмитрович
Антоненко, Петро Борисович
Шемонаєва, Катерина Федорівна
Андронов, Дмитро Юрійович
Лобашова, Катерина Геннадіївна
Кресюн, Валентин Йосипович\ред.\
Одес. нац. мед. ун-т
Каф. заг. та клін. фармакології

Имеются экземпляры в отделах: всего 342 : ХР (5), ФУЛ (337)
Свободны: ХР (5), ФУЛ (337)