Martin A.
Diagnostik der Bauchgeschwülste [Текст] / A. Martin, 1903. - XVIII, 224 S.
Катеренчук, Іван Петрович.
Диференційний діагноз болю у животі у практиці терапевта [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / І. П. Катеренчук, О. О. Гуцаленко, 2003. - 106 с.
Грудная и сердечно-сосудистая хирургия : Науч-практ. журн. / Науч. центр сердеч.-сосуд. хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН, МЗ РФ. - Журнал выходит с 1959г.
Томография грудной клетки [Текст] / А.И. Позмогов, С.К. Терновой , Я.С. Бабий, Н.М. Лепихин, 1992. - 288 с.
Гусак, Ігор Вікторович.
Комплексне лікування абдомінального сепсису [Текст] : експерим.-клін. дослідж. : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / І. В. Гусак, 2004. - 39 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гарус, Андрій Анатолійович.
Клініко-комп’ютерно-томографічна характеристика гострого періоду черепно-мозкової травми [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / А. А. Гарус, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Пограничные заболевания в хирургии. Хирургия для гинекологов. Гинекология для хирургов [Текст] : Справ. пособие для практ. врача / А. А. Ольшанецкий, В. Р. Пепенин, В. Г. Радионов и др; под общ. ред. А. А. Ольшанецкий, 2002. - 375 с.
Atlas of Head and Neck Surgery [Текст] / M. Allo, M. M. Goldsmith, M. E. Johns and others; Ed. by: M. E. Johns, J. C. Price, D. E. Mattox; The Johns Hopkins University Medical InstitutionsBaltimore, Maryland. Vol. 1, 1990. - 429 p.
Zlatkin, Michael B.
MRI of the shoulder [Text] / M. B. Zlatkin; Contributors: J. P. Iannotti, M. D. Schnall, 1991. - 174 p.
Пилипенко, Олександр Сергійович.
Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної стопи [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. С. Пилипенко, 2005. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клочан, Світлана Миколаївна.
Ортопедичні методи профілактики та лікування травматичних ушкоджень зубощелепної системи у спортсменів контактних силових видів спорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. М. Клочан, 2004. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Богомолов М.С.
Микрохирургические реплантации фрагментов кисти [Текст] / М.С. Богомолов, В.М. Седов, 2003. - 244 с.
Гостищев, Виктор Кузьмич.
Гнойная хирургия таза [Текст] : Руководство для врачей / В. К. Гостищев, Л. П. Шалчкова, 2000. - 287 с.
Нетлюх, Андрій Михайлович.
Співвідношення метаболітів андрогенів і глюкокортикоїдів у хворих з важкою черепно-мозковою травмою (значення для патогенетичної терапії і прогнозу) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.05 / А. М. Нетлюх, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сьомкін, Костянтин В’ячеславович.
Збройно-вибухові поранення голови мирного часу [Текст] : (клініка, діагностика, лікування): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.05 / К. В. Сьомкін, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коломієць, Світлана Веніамінівна.
Вермілат в комплексному лікуванні гнійних запальних процесів щелепно-лицевої ділянки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / С. В. Коломієць, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Заєвська, Олена Віталіївна.
Ендотопографія злукового процесу черевної порожнини у раніше оперованих хворих та його лапароскопічна корекція [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / О. В. Заєвська, 2009. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хирургическая стоматология [Текст] : учебник / Т. Г. Робустова, В. В. Афанасьев, Э. А. Базикян [и др.] ; под ред. Т. Г. Робустовой, 2003. - 504 с.
Годзиев, Николай Анатольевич.
Малотравматичное ортопедо-хирургическое лечение контрактур нижних конечностей у больных спастическим церебральным параличом [Текст] : магистер. работа: 14.00.22 / Н. А. Годзиев, 2002. - 76 с.
Невзоров, Максим Андреевич.
Видеолапароскопический подход к диагностике спаечной болезни [Текст] : магистер. работа: 14.01.03 / М.А. Невзоров, 2004. - 56 с.