Українська мова [Текст] : практ. курс для іноземців: посіб. для студ. вищ. мед. та фармац. закл. освіти І-ІV рівнів акредитації / Х. Ш. Бахтіярова, С. С. Лукашевич, І. З. Майданюк [та ін.], 1999. - 320 с.
Павловскій И. Я.
Нѣмецко-русскій словарь [Текст] / И. Я. Павловскій, 1911. - 1518 с.
Дымшиц, Залман Мовшевич.
Русско-хинди учебный словарь [Текст] : 5000 сл. / З.М. Дымшиц; Под ред. П. Сомасундрама, 1984. - 527 с.
Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко, 2006. - 222 с.
Навчальна дисципліна "Латинська мова" [Текст] : Структура і зміст дисципліни, контрольні питання, перелік навч. літ.: (Інформ. матеріали для студентів): Для спец.: 7.110101 "Лікув. справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Мед.-профілакт. справа" / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. інозем. мов, 2006. - 14 с.
Навчальна дисципліна "Ділова українська мова" [Текст] : структура і зміст дисципліни, контрольні запитання, перелік навч. літ.: (Інформ. матеріали для студентів): для спец.: 7.110101 "Лікув. справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Мед.-профілакт. справа" / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. суспіл. наук, 2006. - 13 с.
Навчальна дисципліна "Англійська мова" [Текст] : Структура і зміст дисципліни, контрольні питання, перелік навч. літ.: (Інформ. матеріали для студентів): Для спец.: 7.110101 "Лікув. справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Мед.-профілакт. справа" / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. інозем. мов., 2006. - 14 с.
Навчальна дисципліна "Німецька мова" [Текст] : Структура і зміст дисципліни, контрольні питання, перелік навч. літ.: (Інформ. матеріали для студентів): Для спец.: 7.110101 "Лікув. справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Мед.-профілакт. справа" / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. інозем. мов, 2006. - 13 с.
Навчальна дисципліна "Французька мова" [Текст] : Структура і зміст дисципліни, контрольні питання, перелік навч. літ.: (Інформ. матеріали для студентів): Для спец.: 7.110101 "Лікув. справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Мед.-профілакт. справа" / Одеський держ. мед. ун-т, Каф. інозем. мов, 2006. - 13 с.
Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Горбул, Л. І. Галузинська, Т. І. Ситнік, С. А. Яременко, 2004. - 222 с.
Учебные задания по русскому языку для иностранных студентов-медиков I курса [Текст] / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз., 1996. - 200 с.
Ахапкина, Тамара Васильевна.
Пособие по русскому языку для слушателей подготовительного отделения (иностранных учащихся) [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Ахапкина, Т. И. Баранова, Л. П. Богуцкая, 1995. - 110 с.
Ахапкина, Тамара Васильевна.
Пособие по русскому языку для слушателей подготовительного отделения (иностранных учащихся) [Текст]. Ч. 2, 1996. - 155 с.
Учебные задания по русскому языку для иностранных учащихся подготовительного отделения вузов медико-биологического профиля [Текст] / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. иностр яз.; сост.: Т. В. Ахапкина ; отв. ред. Г. Г. Еремкина. Ч. 1, 1995. - 76 с.
Учебные задания по русскому языку для иностранных учащихся подготовительного отделения вузов медико-биологического профиля [Текст] / Одес. гос. мед. ун-т, Каф. иностр. яз. ; сост.: Т. В. Ахапкина ; отв. ред. Г. Г. Еремкина. Ч. 2 : [Прилож. к Ч.1], 1996. - 96 с.
Плотницька, Інна Михайлівна.
Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Плотницька, 2004. - 254 с.
Шевчук, Світлана Володимирівна.
Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, 2004. - 302 с.
Лазор, Наталия Владимировна.
Русский язык. Коммуникативный курс [Текст] : учеб. пособие для студ.-иностр. высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации : в 2-х т. - (Библиотека студента-медика). Т. 1 : Вводно-фонетический курс, 2006. - 178 с.
Лазор, Наталия Владимировна.
Русский язык. Коммуникативный курс [Текст] : учеб. пособие для студ.-иностр. высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации : в 2-х т. - (Библиотека студента-медика). Т. 2 : Основной курс, 2006. - 381 с.
Латинский язык [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов обучающихся по направлению "Филология", спец. "Латин. яз." / В. Н. Ярхо, Н. Л. Кацман, И. А. Лифшиц [и др.] ; под ред. : В. Н. Ярхо, В. И. Лободы, 2008. - 384 с.