Происхождение языка и культуры: древняя история человечества : междунар. науч.-истор. журн. / гл. ред. А. В. Букалов. - Журнал выходит с 2007г.
Мацько, Любов Іванівна.
Українська мова [Текст] : посіб. для старшокласників і абітурієнтів / Л. І. Мацько, О. М. Сидореко, 1996. - 432 с.
Коваль, Алла Петрівна.
Практична стилістика сучасної украінської мови [Текст] : підруч. для студ. філолог. ун-тів / А. П. Коваль, 1967. - 400 с.
Методика викладання іноземних мов [Текст] : Наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Киів. держ. лінгвіст. ун-т, Редкол.: С.Ю. Ніколаєва (відп. ред.) та ін. Вип. : 25., 1996. - 114 с.
Миронов, О. А.
Немецкая орфоэпия [Текст] : учеб. пособие : в ... ч. Ч. 1, 1991. - 160 с.
Збірник вправ і завдань для практичних занять з ділової української мови для студентів стоматологічного, медичного та фармацевтичного факультетів [Текст] / Одес. держ. мед. ун-т, Каф. українознавства та культурології, 2006. - 104 с.
Кацавець, Ганна Миколаївна.
Мова ділових паперів [Текст] : Підруч. для студентів вищ. навч. закладів / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар, 2006. - 327 с.
Практикум зі стилістики української мови: науковий і офіційно-діловий стилі [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Є.І. Світлична, А.А. Берестова, Ю.О. Цвяшко та ін., 2002. - 255 с.
Здравоохранение на Украине вчера и сегодня [Текст] : Учеб. задания по рус. яз. для студ.-иностранцев I-II курсов мед. ин-тов и аспирантов / Киев. мед. ин-т, Одес. мед. ин-т, Львов. гос. мед. ин-т, Харьк. мед. ин-т, 1985. - 100 с.
Маслова, Алевтина Макаровна.
Учебник английского языка для медицинских вузов [Текст] / A. M. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская, 2003. - 319 с.
Немецко-русский медицинский словарь [Текст] : ок. 48 500 терминов / А. Ю. Болотина, А. Н. Озерский, И. Б. Риман [и др.], 1983. - 768 с.
Немецко-русский медицинский словарь [Текст] : ок. 48 500 терминов / А. Ю. Болотина, А. Н. Озерский, И. Б. Риман [и др.], 1985. - 768 с.
Мюллер, Владимир Карлович.
Англо-русский словарь [Текст] : 53 000 слов / В.К. Мюллер, 1988. - 848 с.
Мюллер, Владимир Карлович.
Англо-русский словарь [Текст] : 53 000 слов / В. К. Мюллер, 1989. - 848 с.
Петрова, Анастасия Владимировна.
Самоучитель английского языка [Текст] : учеб. пособие для неяз. вузов / А.В. Петрова, 1990. - 416 с.
Исиченко, Юрий Андреевич.
Самоучитель украинского языка [Текст] : словарь / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко, 1989. - 278 с.
Исиченко, Юрий Андреевич.
Самоучитель украинского языка [Текст] : словарь / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко, 1990. - 278 с.
Исиченко, Юрий Андреевич.
Самоучитель украинского языка [Текст] : словарь / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко, 1990. - 279 с.
Исиченко, Юрий Андреевич.
Самоучитель украинского языка [Текст] : словарь / Ю.А. Исиченко, В.С. Калашник, А.А. Свашенко, 1989. - 287 с.
Українсько-болгарський словник [Текст] : близько 20 000 сл. / уклад. К. К. Потапенко, 2002. - 319 с.