Х 17659
Величко, Валентина Іванівна.
Застосування фізичних чинників у реабілітації дітей з гіпотрофією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.33) / В. І. Величко ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2001. - 18 с. - Бібліогр: с.15-16
УДК
616.393-053.2-085.8(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)