Gamaleїa N.
Les poisons bactériens [Текст] / N. Gamaleїa, 1892. - 169 p.
Günther, Carl.
Einführung in das Studium der Bakteriologie mit besonderer Berücksichtigung der mikroskopischen Technik [Текст] : Für Aerzte und Studirende der Medicin / C. Gunther, 1898. - 631 S.
Авраменко, Анатолій Олександрович.
Роль хелікобактерної інфекції в етіології і патогенезі виразкової хвороби дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / А. О. Авраменко, 2001. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Четверіков, Сергій Геннадійович.
Ерадикація Helicobacter pylori як фактор підвищення ефективності органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.03) / С. Г. Четверіков, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Никифоров, Валерий Алексеевич.
Медицинская микробиология (общие и эколого-эпидемиологические аспекты) [Текст] : Учеб. пособие для микробиологов, эпидемиологов, экологов, студентов мед. вузов и биол. фак. ун-тов, фармацевт. учеб. заведений / В.А. Никифоров, В.В. Шкарин, 2000. - 234 с.
Кочубинский, Валентин Витальевич.
Изучение механизмов анергии на антигены микобактерий в эксперименте [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / В. В. Кочубинский, 1993. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Соломенцева, Тетяна Анатоліївна.
Патоморфоз хронічного гастриту у осіб молодого віку в залежності від тривалості персистенції Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Т. А. Соломенцева, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коваленко, Лариса Іванівна.
Клініко-морфологічні особливості та методилікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori, у хворих похилого та старечого віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Л. І. Коваленко, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ямборко, Ганна Валентинівна.
Розробка технології отримання сухого концентрату молочнокислих бактерій [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Г. В. Ямборко, 2002. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Виділення, ідентифікація, визначення антибіотикочутливості та умови довгострокового зберігання Haemophilus influenzae [Текст] : Метод. рекомендації / АМН України. Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського, 2004. - 29 с.
Тестовые задания для подготовки студентов к текущим занятиям, рубежным контролям, ректорскому контролю, лицензионному экзамену "Крок -1" [Текст] / А. Л. Головатюк, А. А. Грузевский, Л. А. Зубко [и др.] ; под ред. П. З. Протченко, 2004. - 307 с.
Калініченко, Світлана Вікторівна.
Вплив електромагнітних полів на біологічні властивості токсиноутворюючих коринебактерій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / С. В. Калініченко, 2006. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Dougherty, Joseph M.
A Textbook of Bacteriology and Immunology [Текст] : учебное пособие / J.M. Dougherty, A.J. Lamberti, 1946. - 360 p.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Мікробіологія і вірусологія" [Текст] / Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 1998. - 55 с.
Микробиология: Руководство к лаборатор. занятиям [Текст] : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк и др.; Под ред. И.Л. Дикого, 2002. - 443 с.
Балаклієць, Ніна Іванівна.
Загальна мікробіологія [Текст] : [Навч. посібник для студентів мед. і фармац. навч. закладів ІІ-ІV рівнів акредитації] / Н.І. Балаклієць, А.Я. Циганенко, В.В. Мінухін, 2002. - 214 с.
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Klainer, Albert S.
Agents of bacterial disease [Text] / A. S. Klainer, I. Geis, 1973. - XVI, 168 p.
Medical microbiology [Text] / P. R. Murray, K. S. Rosenthal, G. S. Kobayashi, M. A. Pfaller, 1998. - X, 719 p.
Review of medical microbiology [Text] / E. Jawetz, J. L. Melnick, E. A. Adelberg and others, 1987. - XII, 595 p.