Х 17812
Кирилюк, Михайло Лазарович.
Вегетативні механізми адаптації та дезадаптації людини до умов світового океану і патогенетичне обгрунтування корекції дезадаптаційних розладів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / М. Л. Кирилюк ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, Укр. НДІ медицини транспорту. - К. : [б. и.], 2001. - 35 с. - Бібліогр. : с. 29-32.
УДК
616-003.96:616.839]-057:656.61(043.3)

Доп. точки доступа:
НАН України
Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)