Х 17837
Авраменко, Анатолій Олександрович.
Роль хелікобактерної інфекції в етіології і патогенезі виразкової хвороби дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / А. О. Авраменко ; Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2001. - 16 с. : іл. - Бібліогр. : с. 12-13.
УДК
616.342-002.44-022.7:579.84(043.3)
579.84(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)