Х 17852

Кравець, Олександра Петрівна.
Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в сисмемі "Грунт-Рослина" [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / О. П. Кравець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. - К. : [б. и.], 2001. - 33 с. - Бібліогр.: с. 26-31.
УДК
577.346(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
Ін-т клітин. біології і генет. інженерії

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)