Х 17888
Івнєв, Борис Борисович.
Механізми діяльності мозку при фізіологічному та патологічному (хвороба Альцгеймера) психічному старінні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.03 / Б. Б. Івнєв ; Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького. - Д. : [б. и.], 2001. - 35 с. : іл. - Бібліогр. : с. 28-32.
УДК
612.821-053.9(043.3)
616.894-053.8(043.3)

Доп. точки доступа:
Донец. держ. мед. ун-т ім. М. Горького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)