Х 17365
Скиба, Вадим Миколайович.
Оптимізація методів і обгрунтування диференційованих строків оздоровлення та відновлювального лікування найбільш поширених захворювань у санаторіях-профілакторіях [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.33) / В. М. Скиба ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 1999. - 21 с. - Бібліогр. : с. 16-18.
УДК
615.838(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабилітацІЇ та курортології
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)